EXTRUDERING AV PLAST

Extrudering eller Strängsprutning

Med extruderingstekniken tillverkar vi komplicerade profiler och produkter, bland annatmed co-extrudering/strängsprutning av flera skikt av material samtidigt samt andra funktioner. Vi tar fram verktyg och detaljer utifrån våra kunders ritningar men kan även ta hela ansvaret med utveckling, konstruktion, provverktyg, efterbearbetning och annan verifiering.

Verktygen tas fram lokalt med rätt handlag och stort kunnande inom detta hantverk för att nå en slutprodukt med en hög och jämn kvalitet. Profilerna tillverkas i många olika material, allt ifrån PE, PP, ABS, PC, TPE, PVC till högvärdiga material som PP med 50 % glasinblandning. Allt från kabelrör till avancerade metallersättningsdetaljer tillverkas. Vi har en unik kunskap om stora och komplexa plastprofiler och en hög materialkunskap. Vi förädlar/bearbetar efter kundens önskemål, med fräsning, borrning, girning, stansning och märkning etc. Profilerna kan också komma monterade med andra plastdetaljer eller andra komponenter. Vi bläckstråletrycker, applicerar tejp, ultraljudssvetsar och monterar, många gånger sker detta i automatiserade processer. Extrusion

Legotillverkning

Vi har möjlighet att tillverka rör, profiler och slangar för alla tänkbara ändamål. Där plåt, aluminium och gummi tidigare har varit självskrivet, finns det idag lösningar i plast som kan reducera både vikt och kostnader. Vi har kunskap och kreativ teknik för bearbetning av profiler ”in line” vilket ger mycket kostnadseffektiva lösningar.  Klipputrustning för upp till 500 klipp i minuten är ett exempel!

Även dubbelextrudering kan vi erbjuda, det vill säga att vi till exempel kan extrudera ihop en hård stomme i ett material med en mjuk tätningslist i ett annat material i samma profil. Extrudering av plast tillsammans med aluminiumprofiler förekommer också.

Extrudering

EGET PRODUKTSORTIMENT

Vägprodukter

Vi tillverkar snö pinnar in-line, där vi monterar reflexer enligt den variant våra kunder önskar. Vi har även runda kantstolpar i olika längder och utförande som så klart är CE märkta.

Kantskydd

Vi har kantskydd i olika storlekar och färger, där en storlek har ett inbyggt glidskydd för att minimera risken för att de glider av vid montering med spännband.

Blomsterrännor

Vi tillverkar två storlekar av blomster rännor som används vid plantering av blommor. Storlekarna är 100 mm och 125 mm.

Extrudering plast

Delbara kabelrör

Våra delbara kabelrör är tillverkade i miljövänlig plast och håller riktigt länge, flera generationer räknar vi med. Den långa livslängden beror på att de tål såväl värme och kyla som slag, stötar och kemikalier. De är dessutom lätta att montera - de har låg vikt och monteras ihop utan verktyg, det är bara att snäppa ihop dem. Vid skarvning av raka rör förskjuts halvorna, om inte det nya systemet med avvinklingsbara rör och rörkoppling används. Då underlättas installationsarbetet och ger ett komplett, sammansatt rörsystem. Våra rör finns i många olika storlekar, färger och längder.

Specialproduktion

I vår specialproduktion jobbar vi med extrudering av rör och profiler i termoplast för alla möjliga användningsområden. Och vi kan dessutom erbjuda extrudering för montering på aluminium. Så välkommen att prata med oss om du letar efter smarta extruderingslösningar.

För mer information och produktblad kontakta Peter Frostensson,    peter.frostensson@talentplastics.se

  • Engelska
  • Svenska